TZ Preko - Ministarstvo turizma i sporta donijelo je nove pravilnike koji reguliraju naplatu turističke pristojbe i turističke članarine!

09.06.2021. u Narodnim novinama objavljeni su sljedeći pravilnici koji reguliraju naplatu turističke pristojbe i turističke članarine:

1. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1224.html)

2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1226.html)

Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. i Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobođene su plaćanja 50% iznosa paušala turističke pristojbe i članarine za glavne te 100% iznosa za pomoćne krevete.

Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. ostvaruju osobe koje su zadovoljile sve navedene uvjete:

1. Utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 09.06.2021. (u slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 09.06.2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice)

2. Nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021.

3. U eVisitoru do 25.6.2021. nemaju evidentirano dugovanje veće od 20 kn

U slučaju objekata u domaćinstvu kategoriziranih kao studio apartman, sukladno mišljenju Ministarstva turizma i sporta, prilikom zaduženja turističke članarine i turističke pristojbe pomoćni kreveti bit će obračunati kao glavni kreveti.